ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 2009 σε σκοπό την υποστήριξη συνανθρώπων μας με αναπηρίες. Η απουσία ενός συστηματικού πλαισίου υποστήριξης των ΑμεΑ σε σχέση με τον απαραίτητο εξοπλισμό Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, επέβαλε την ίδρυση του φορέα. Έχοντας υπ΄ όψιν πως η Υποστηρικτική Τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια, όλοι οι συνεργάτες του φορέα, τεχνικοί ή επιστημονικό προσωπικό, επιδιώκουν να προσφέρουν σε κάθε ωφελούμενο αυτό το οποίο περιγράφεται ως «ποιότητα στην ζωή». Ανεξαρτήτως αν ένας ωφελούμενος αντιμετωπίζει λ.χ. κινητικές δυσκολίες, ή διαταραχές του αυτιστικού φάσματος η διεπιστημονική ομάδα του φορέα – κατόπιν αξιολόγησης – προτείνει λύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση ή αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ συνεργάζεται με μία ομάδα επαγγελματιών (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, τεχνικοί Υ.Τ.) με σκοπό να παρέχει τις βέλτιστες λύσεις όπου απαιτηθεί.

 

Πέραν του καθαρά υποστηρικτικού της ρόλου, η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του κλάδου αποκατάστασης, διαχέοντας κάθε νέα γνώση, κάθε νέα πληροφορία στους ανθρώπους που καθημερινά υποστηρίζουν εντός ή εκτός οργανωμένων δομών συνανθρώπους μας με αναπηρίες.

 

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, συμμετέχει επίσης ως εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Υ.Τ. σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις, επιζητώντας με αυτόν τον τρόπο να διαχύσει και να κάνει γνωστές στο ευρύτερο κοινό (πλέον των επαγγελματιών του κλάδου) τις λύσεις λειτουργικότητας που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας.

VALKANIKI

VALKANIKI LTD

Μητρ. Νικολάου 59Β

34100 Κάνηθος, Χαλκίδα

 

Τηλ:  222 10 26 936

Email: info@valkaniki.gr

ΕΣΠΑ_2014_2010

© 2016 VALKANIKI LTD | Powered by

4Point