ΟΡΑΜΑ

Το Όραμα

Το όραμα του φορέα εστιάζει στις δύο έννοιες: Καινοτομία και Αριστεία. Πιστεύουμε στην διαδραστικότητα και την συνεργασία, η οποία μας επιτρέπει να είμαστε καινοτόμοι, ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.

Ο Σκοπός

Να εμπνέουμε την ανθρώπινη φύση μέσω της εκπαίδευσης και της καινοτομίας χωρίς να ξεχνούμε ότι υπηρετούμε τον άνθρωπο.

Οι Άνθρωποι

Πίσω από τον φορέα, υπάρχει μία ομάδα επιστημόνων – επαγγελματιών με μεγάλη πείρα σε θέματα Ειδικής Αγωγής που εστιάζουν από παιδιά σχολικής – προσχολικής ηλικίας σε ενήλικες. Ο φορέας μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, πλησιάζει τον ωφελούμενο πρώτα ως άνθρωπο και κατόπιν ως άτομο με περιορισμένη λειτουργικότητα. Πρώτα κατανοούμε τις ανάγκες και κατόπιν σχεδιάζουμε την παρέμβαση που θα υλοποιηθεί. Είτε αφορά ένα πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στην πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς, είτε ένα σύστημα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για έναν κατάκοιτο ασθενή που υποφέρει από ALS.

VALKANIKI

VALKANIKI LTD

Μητρ. Νικολάου 59Β

34100 Κάνηθος, Χαλκίδα

 

Τηλ:  222 10 26 936

Email: info@valkaniki.gr

ΕΣΠΑ_2014_2010

© 2016 VALKANIKI LTD | Powered by

4Point