ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ από την στιγμή που ιδρύθηκε, εστίασε στις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες: 8 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
8 Αξιολόγηση νοητικού δυναμικού με σταθμισμένα εργαλεία όπως το WISC-IV και το RAVEN (υλοποιείται από κλινικό ψυχολόγο)
8 Αξιολόγηση και εκπαίδευση ατόμων με κινητικές δυσκολίες
8 Αξιολόγηση και παρέμβαση για παιδιά με ΔΕΠ-Υ / Αυτισμό βασισμένη στην Πειραματική Ανάλυση
8 Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε θέματα υποστήριξης και διαχείρισης ΑμεΑ
8 Επαγγελματικός προσανατολισμός για ΑμεΑ
8 Συμβουλευτική και εποπτεία γονέων (στα πλαίσια υποστηρικτικής παρέμβασης)
8 Ανάπτυξη - Τροποποίηση εξοπλισμού Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για χρήση από ΑμεΑ
VALKANIKI

VALKANIKI LTD

Μητρ. Νικολάου 59Β

34100 Κάνηθος, Χαλκίδα

 

Τηλ:  222 10 26 936

Email: info@valkaniki.gr

ΕΣΠΑ_2014_2010

© 2016 VALKANIKI LTD | Powered by

4Point