ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Οποιοδήποτε αντικείµενο, µέρος εξοπλισµού ή παραγωγικού συστήµατος που µπορεί κανείς να προµηθευθεί από το εµπόριο, να προσαρµόσει ή να κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο χρησιµοποιείται προκειµένου να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες». Αυτός ο ορισµός θα μπορούσε να περιγράψει την έννοια της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, καθότι δίνει έµφαση στις λειτουργικές δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρίες. Η λειτουργικότητα λοιπόν είναι το µοναδικό µέτρο της επιτυχίας των εφαρµογών της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Η έµφαση δίνεται στο άτοµο µε αναπηρίες, γεγονός που αµβλύνει την εντύπωση ότι η κάθε τεχνολογική εφαρµογή αποτελεί κάτι µοναδικό: Δεν υφίστανται δύο εφαρµογές απολύτως όµοιες καθώς οι ανάγκες και οι δεξιότητες του ατόµου που εξυπηρετεί η εφαρµογή, οι δραστηριότητές του και το περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν χώρα, είναι µοναδικά. Η αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο βήµα τής Υ.Τ. ως μεθόδου παρέµβασης. Κάθε άτοµο αξιολογείται λειτουργικά, γνωστικά και κινητικά, µε σκοπό, αφ’ ενός τον καθορισµό στόχων παρέμβασης και αφ’ ετέρου, τον σχεδιασµό του προγράµµατος παρέμβασης. Η αξιολόγηση στην Υ.Τ. γίνεται, τόσο µε παραδοσιακές µεθόδους όσο και µέσω τεχνολογικών περιβαλλόντων, ειδικά σχεδιασµένων για την εκτίµηση τού επιπέδου ικανοτήτων τού ατόµου. Τα συστήματα Υ.Τ. διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες
8 Βοηθήµατα καθηµερινής ζωής 8 Βοηθήµατα ακοής 8 Συσκευές εναλλακτικής επικοινωνίας 8 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 8 Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος 8 Υποστήριξη κινητικότητας 8 Βοηθήµατα Όρασης 8 Διακόπτες πίεσης, συσκευές πληκτρολογίων, κατάδειξης, κ.ο.κ.
8 Θέση εργασίας
VALKANIKI

VALKANIKI LTD

Μητρ. Νικολάου 59Β

34100 Κάνηθος, Χαλκίδα

 

Τηλ:  222 10 26 936

Email: info@valkaniki.gr

ΕΣΠΑ_2014_2010

© 2016 VALKANIKI LTD | Powered by

4Point