ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Τα μεγάλα πλήκτρα (σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα) σε συνδυασμό με την επιλογή διάταξης QWERTY ή ABC βοηθούν τον χρήστη να προσαρμοστεί γρήγορα και να γράψει εύκολα. Η δυνατότητα να συμπληρωθεί με ακρυλικό πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων, ενισχύει σημαντικά χρήστες με κινητικά προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες.

 

Το πληκτρολόγιο διαθέτει 48 πλήκτρα, με λιγότερους ειδικούς χαρακτήρες, σε σχέση με ένα συνηθισμένο πληκτολόγιο, προκειμένου να μην διασπάται η προσοχή του χρήστη και ο ίδιος να έχει μπροστά του ότι ακριβώς χρειάζεται.

 

Συνιστάται σε χρήστες με κινητικά προβλήματα, στο φάσμα του αυτισμού, μαθησιακές δυσκολίες.

VALKANIKI

VALKANIKI LTD

Μητρ. Νικολάου 59Β

34100 Κάνηθος, Χαλκίδα

 

Τηλ:  222 10 26 936

Email: info@valkaniki.gr

ΕΣΠΑ_2014_2010

© 2016 VALKANIKI LTD | Powered by

4Point